Je veilig voelen in je woonomgeving is heel belangrijk. Een overzichtelijke en goed onderhouden openbare ruimte helpt hieraan mee. De gemeente Maasgouw bereikt dit door bijvoorbeeld duurzaam groenbeheer, veilige fietspaden en goede straatverlichting. Maar ook het sociale aspect is belangrijk. Maasgouw kenmerkt zich door een rijk verenigingsleven.

Niemand hoeft alleen komen te staan

Naast het uitbundige verenigingsleven van Maasgouw zijn er in veel kernen genoeg andere mogelijkheden om mensen te ontmoeten. Denk hierbij aan eetpunten, inloopmiddagen en handwerkmiddagen. Deze mogelijkheden worden door vrijwilligers georganiseerd.

Veilige woonomgeving

Met de inzet van wijkagenten en BuurtWhatsapp streven we ernaar om het gevoel van veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten.

Aanspreekpunt in het dorp

In verschillende dorpen in Maasgouw is een groep betrokken inwoners actief in een dorpsraad of stichting. Deze inwoners zetten zich in voor zaken die spelen in hun dorp. Voor de gemeente zijn ze gewaardeerde gesprekspartners. En ook jij als inwoner kunt bij deze dorpsgenoten aankloppen voor advies over een mooi initiatief voor je dorp.

Menu