Zorg en welzijn

“Beter een goede buur dan een verre vriend.” In elk dorp in Maasgouw is de sociale betrokkenheid enorm. Tal van vrijwilligers zetten zich in voor hun medemens.

Keukentafelgesprek

Ondersteuning vanuit de gemeente

Samen met de dorpen zorgt de gemeente Maasgouw voor een vangnet voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld via het sociaal wijkteam, de kernenregisseur en door ondersteuning van mantelzorgers.

Beweegpleinen

Beweegpleinen

Op diverse plekken in de gemeente zijn beweegpleinen ingericht. Dit zijn vrij toegankelijke parkjes waar gratis gesport kan worden. Kijk voor meer informatie op de gemeentesite.

Sociale kaart

Sociale kaart

Wil je meer informatie over bijvoorbeeld eetpunten, opvoeden of ouderenzorg? Ook dat vind je op de sociale kaart.

Menu