Kinderen

Rust, ruimte en een veilige omgeving. Geen wonder dat Maasgouw populair is onder gezinnen met kinderen.

Hoeksteen Maasbracht

Scholen

Bijna elke dorpskern heeft een eigen basisschool. En het voortgezet onderwijs is per fiets goed te bereiken. Kinderen hoeven in Maasgouw niet ver te gaan voor goed onderwijs.

gras

Kinderopvang

Om werk en kinderen te kunnen combineren, is kinderopvang een mogelijkheid. Er zijn verschillende vormen van kinderopvang: een kinderdagverblijf, een gastoudergezin, buitenschoolse opvang.

leerlingen Maaskei

Speciaal onderwijs

Ook voor (voortgezet) speciaal onderwijs aan kinderen die moeite hebben met leren en kinderen met een meervoudige handicap kun je in Maasgouw terecht.

Spelen in de buitenlucht

Speeltuinen

Waar kinderen wonen, is speelruimte. In Maasgouw vind je her en der verschillende kleine buurtspeeltuintjes en grotere speellocaties. Zoek je eigen speelplekje op!

Kindervakantiewerk Linne

Kindervakantiewerk/Jeugdwerk

Voor de jeugd worden buiten schooltijd veel activiteiten georganiseerd. In elke kern is hiervoor een werkgroep kindervakantiewerk of andere jongerenorganisatie actief.

Menu