Hier komt de wettelijke verplichting informatie.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de volledige algemene voorwaarden.

Privacybeleid

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe de gemeente Maasgouw omgaat met persoonsgegevens die zij via deze website verkrijgt. Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd.

Klik hier voor het volledige privacybeleid.

Cookiebeleid

Klik hier voor het volledige cookiebeleid.

Menu